AKCIÓS KÖNYVEINKRŐL

Klubtagjainknak

25%

kedvezmény

KIADVÁNYAINK
Romsics Ignác
Magyarország története a XX. században
negyedik, javított és bővített kiadás

ISBN:9789632761794
Témakör:Történelem
Kiadási év:2010
Oldalszám:688 oldal
Formátum:B/5

Ez a könyv Magyarország XX. századi történetének a hazai és a külföldi szakirodalomra, valamint a szerző kutatói eredményeire és oktatói tapasztalataira épülő, nagy ívű összegzése. Romsics Ignác egyetemi tanár a gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténeti, valamint a kül- és belpolitikai szempontok kiegyensúlyozott érvényesítésére törekedett. A legfontosabb adatsorokat diagramok, grafikonok és táblázatok teszik áttekinthetővé. A határváltozásokat és hadi eseményeket térképvázlatok illusztrálják, az egyes korok hangulatát gondosan válogatott fotók idézik fel. A kötetet értékelő bibliográfia egészíti ki. 1999 tavasza óta, amikor a könyv első példányai a könyvesboltokba kerültek, a munka három kiadásban, többszöri utánnyomásban jelent meg, és több mint húszezer példányban kelt el. Számos egyetemen és főiskolán kötelező, másutt ajánlott olvasmány. Megjelent angolul, előkészületben van más idegen nyelvű kiadása. A Magyar Tudományos Akadémia 2000-ben Akadémiai Díjjal jutalmazta. A nem szűnő olvasói és vásárlói érdeklődésre tekintettel a kiadó és a szerző úgy döntött, hogy 2010 karácsonyára új és részben átdolgozott kiadással lepik meg a XX. századi magyar történelem iránt érdeklődőket. A negyedik kiadás három szempontból különbözik a korábbiaktól: 1. A legújabb nemzetközi számítások felhasználásával a szerző korrigálta Magyarország gazdasági teljesítményének egyik legfontosabb mutatóját, a nemzeti jövedelem, illetve nemzeti össztermék (GDP) korszakonkénti volumenét és egy főre jutó összegét. Az új adatok elsősorban a Kádár-korszak teljesítményét mutatják rosszabbnak a korábban valószínűsíthetőnél. 2. Mivel a rendszerváltozás óta több mint húsz év telt el, a szerző teljesen újraírta az utolsó fejezetet. A korábbi kiadásokban ez döntően az 1989–1990-es átalakulással foglalkozott, s a későbbi fejleményekre csak jelzésszerűen utalt. A mostani kiadásban viszont ugyanolyan átfogó képet kap az olvasó az elmúlt húsz év, vagyis a harmadik Magyar Köztársaság történetéről, mint a korábbi korszakokról. 3. Indokoltnak látszott a bibliográfia felfrissítése is. Az új szakirodalmi ajánlóba mindazok a fontos munkák bekerültek, amelyek a 2001-es harmadik kiadás után jelentek meg. Ezek többsége a Kádár-korszak és a rendszerváltozás óta eltelt időszak történetével foglalkozik. Egyebekben a negyedik kiadás mindenben egyezik a korábbiakkal.
BELÉPÉS / REGISZTRÁCIÓ

E-mail cím:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

KERESÉS